Bedrijfsongeval en letselschade opgelopen? Dit kun je het beste doen

De kans is niet groot, maar wel aanwezig: Je kunt op het werk betrokken raken bij een bedrijfsongeval en daarbij letsel oplopen. In de meeste gevallen is een werkgever aansprakelijk voor de letselschade die zijn medewerkers oplopen na een arbeidsongeval. Eventuele schade kan geclaimd worden, maar hoe kan je dit dan het beste aanpakken? Daarover meer informatie in dit artikel.

Bedrijfsongeval en herstel

Uiteraard krijg je er liever niet mee te maken, maar mocht je te maken krijgen met een bedrijfsongeval, dan is dit uiteraard erg vervelend. Het gaat veelal gepaard met een hoop geregel en gedoe, nog naast je opgelopen letsel. Het doel is uiteindelijk om weer te herstellen en je oude functie op te pakken. Je krijgt echter te maken met zowel lichamelijk, als geestelijk herstel en hier kan soms best een behoorlijke tijd voor nodig zijn om volledig te herstellen. Dit hangt uiteraard ook samen met de ernst van het ongeval en de mate van ernst van het opgelopen letsel.

Financiële schade na bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval brengt veel ongemak met zich mee en kan zelfs financiële gevolgen hebben.
Het kan zijn dat je salaris aangepast wordt of extra kosten moet maken welke je anders niet gemaakt zou hebben. Je kunt deze schade claimen bij je werkgever. Om te beginnen met het aansprakelijk stellen van je werkgever. Dit kan bijvoorbeeld per brief of per email. Zorg altijd dat je kopieën bewaart voor je eigen dossier. Werkgevers zijn bij bedrijfsongevallen bijna altijd volledig aansprakelijk voor alle geleden schade, maar het kan nooit kwaad alle correspondentie hieromheen te bewaren voor het geval dit nodig mocht zijn.

Schadeclaim uitbetalen

Werkgevers betalen bijna altijd de volledige schadeclaim na een bedrijfsongeval. Zij hebben namelijk de wettelijk opgelegde plicht om ervoor te zorgen dat ongevallen op het werk niet kunnen gebeuren. Indien er ook maar iets niet klopt aan de getroffen veiligheidsmaatregelen, de gevolgde protocollen of bijvoorbeeld het toezicht daarop, dan kun je als medewerker zeker inzetten op het ontvangen van een maximale vergoeding. Na de ingediende claim is het aan je werkgever om aan te tonen dat deze aan zijn wettelijke plichten heeft voldaan als het gaat om de veiligheid van haar medewerkers. Organisaties en bedrijven hebben praktisch altijd een ongevallenverzekering voor bedrijfsongevallen. Kan de werkgever aantonen dat je als medewerker zijnde de schade met opzet of door roekeloos gedrag veroorzaakt heeft, dan is de werkgever niet aansprakelijk. Indien het is voortgekomen door nalatigheid van je werkgever, dan mag je er van uit gaan dat alle extra kosten die je moet maken als gevolg van het bij het bedrijfsongeval opgelopen letsel, worden vergoed. Benieuwd wat letselschade is en wat er precies allemaal onder valt?

Plaats een reactie